Política de privadesa

A OP-TEAM SIC, S.L. ens preocupem per la privadesa i la transparència.

A continuació, us indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes.

Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

 • Responsable: OP-TEAM SIC, S.L.
 • Finalitat: Realitzar els processos de selecció de personal.
 • Legitimació: Execució d'un contracte.
 • Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir adreçant-se a dpd@allins4b.com o C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona.
 • Procedència: El propi interessat.

Informació complerta sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

OP-TEAM SIC S.L. (OP-TEAM)
B62488879
C/ LEPANT Nº255 BAIXOS 3ª. - 08013 - BARCELONA - (ESPANYA)
932430855
op-team(ELIMINAR)@op-team.com

     1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

ALL IN SOLUTIONS FOR BUSINESS, S.L.

C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona

    dpd(ELIMINAR)@allins4b.com

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A OP-TEAM SIC, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Dos anys des de la darrera interacció.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d'un contracte: Gestió dels Curriculum Vitae lliurats pel candidat per fer els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a OP-TEAM SIC, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, OP-TEAM SIC, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a dpd@allins4b.com o C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona.

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a OP-TEAM SIC, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de clients

 • Responsable: OP-TEAM SIC, S.L.
 • Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions promocionals.
 • Legitimació: Execució d'un contracte. Interès legítim del Responsable.
 • Destinataris: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir adreçant-se a dpd@allins4b.com o C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona.
 • Procedència: El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

OP-TEAM SIC, S.L.

B62488879

C/ Lepant, núm. 255, baixos 3a - 08013 - Barcelona - Barcelona

932430835

op-team(ELIMINAR)@op-team.com

     1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

ALL IN SOLUTIONS FOR BUSINESS, SL

C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona

     dpd(ELIMINAR)@allins4b.com

2.Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A OP-TEAM SIC, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres productes i serveis. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3.Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades s'han de conservar mentre l'interessat no sol·liciti la supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

4.Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d'un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients. (RGPD art. 6.1.b).
 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions promocionals fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).

5.A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

6.Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7.Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a OP-TEAM SIC, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, OP-TEAM SIC, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a dpd@allins4b.com o C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona.

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8.Com hem aconseguit les vostres dades?

Les dades personals que tractem a OP-TEAM SIC, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades dels reclamants de l'exercici dels drets personals

 • Responsable: OP-TEAM SIC, S.L.
 • Finalitat: Gestionar i atendre les sol·licituds dels reclamants en l'exercici dels drets establerts a la normativa de protecció de dades.
 • Legitimació: Compliment d'una obligació legal.
 • Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Autoritats de control, Organismes de l'administració pública i Defensor del Poble.
 • Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir adreçant-se a dpd@allins4b.com o C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona.
 • Procedència: El propi interessat.

Informació complerta sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

OP-TEAM SIC S.L. (OP-TEAM)
B62488879
C/ LEPANT Nº255 BAIXOS 3ª. - 08013 - BARCELONA - (ESPANYA)
932430855
op-team(ELIMINAR)@op-team.com

     1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

ALL IN SOLUTIONS FOR BUSINESS, S.L.

C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona

    dpd(ELIMINAR)@allins4b.com

2.Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A OP-TEAM SIC, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar i atendre les sol·licituds dels reclamants en l'exercici dels drets establerts a la normativa de protecció de dades. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3.Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Es conservaran durant el temps necessari per resoldre les reclamacions.

4.Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Compliment d'una obligació legal: Gestionar i atendre les sol·licituds dels reclamants a l'exercici dels drets establerts a la normativa de protecció de dades. (art. 6.1.c)

5.A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Autoritats de control, Organismes de l'administració pública i Defensor del Poble., amb la finalitat de Gestionar les possibles responsabilitats (requisit legal).

6.Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7.Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a OP-TEAM SIC, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, OP-TEAM SIC, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la manera següent: adreçant-se a dpd@allins4b.com o C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona.

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8.Com hem aconseguit les vostres dades?

Les dades personals que tractem a OP-TEAM SIC, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de potencials clients i contactes web

 • Responsable: OP-TEAM SIC, S.L.
 • Finalitat: Atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions promocionals
 • Legitimació: Execució d'un contracte. Consentiment de l'interessat. Interès legítim del Responsable.
 • Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir adreçant-se a dpd@allins4b.com o C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona.
 • Procedència: El propi interessat.

Informació complerta sobre Protecció de Dades

OP-TEAM SIC S.L. (OP-TEAM)
B62488879
C/ LEPANT Nº255 BAIXOS 3ª. - 08013 - BARCELONA - (ESPANYA)
932430855
op-team(ELIMINAR)@op-team.com

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

     1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

ALL IN SOLUTIONS FOR BUSINESS, S.L.

C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona

    dpd(ELIMINAR)@allins4b.com

2.Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A OP-TEAM SIC, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió de potencials clients que s'han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, si escau, l'enviament de comunicacions promocionals inclusivament per via electrònica. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3.Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la supressió.

4.Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d'un contracte: Gestió de clients potencials que s'han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
 • Consentiment de linteressat: Enviar comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

5.A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

6.Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7.Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a OP-TEAM SIC, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, OP-TEAM SIC, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a dpd@allins4b.com o C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona.

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8.Com hem aconseguit les vostres dades?

Les dades personals que tractem a OP-TEAM SIC, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de proveïdors

 • Responsable: OP-TEAM SIC, S.L.
 • Finalitat: Gestionar la prestació dels serveis contractats
 • Legitimació: Execució d'un contracte. Interès legítim del Responsable.
 • Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.
 • Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir adreçant-se a dpd@allins4b.com o C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona.
 • Procedència: El propi interessat.

Informació complerta sobre Protecció de Dades

OP-TEAM SIC S.L. (OP-TEAM)
B62488879
C/ LEPANT Nº255 BAIXOS 3ª. - 08013 - BARCELONA - (ESPANYA)
932430855
op-team(ELIMINAR)@op-team.com

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

     1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

ALL IN SOLUTIONS FOR BUSINESS, S.L.

C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona

    dpd(ELIMINAR)@allins4b.com

2.Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A OP-TEAM SIC, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió fiscal, comptable i administrativa de proveïdors així com les dades de contacte professionals. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3.Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades s'han de conservar mentre l'interessat no sol·liciti la supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

4.Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats. (RGPD art. 6.1.b).
 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals. (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

5.A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de fer els pagaments corresponents (requisit contractual).
 • Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7.Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a OP-TEAM SIC, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, OP-TEAM SIC, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a dpd@allins4b.com o C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona.

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8.Com hem aconseguit les vostres dades?

Les dades personals que tractem a OP-TEAM SIC, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades del personal

 • Responsable: OP-TEAM SIC, S.L.
 • Finalitat: Gestionar la relació laboral
 • Legitimació: Execució dun contracte. Compliment d'una obligació legal.
 • Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua; Bancs i entitats financeres; Fundació estatal per a la formació a l'ocupació (Fundae).
 • Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir adreçant-se a dpd@allins4b.com o C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona.
 • Procedència: El propi interessat.

Informació complerta sobre Protecció de Dades

OP-TEAM SIC S.L. (OP-TEAM)
B62488879
C/ LEPANT Nº255 BAIXOS 3ª. - 08013 - BARCELONA - (ESPANYA)
932430855
op-team(ELIMINAR)@op-team.com

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

     1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

ALL IN SOLUTIONS FOR BUSINESS, S.L.

C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona

    dpd(ELIMINAR)@allins4b.com

2.Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A OP-TEAM SIC, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; accidents laborals, si escau. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3.Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb l'entitat i durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

4.Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d'un contracte: Gestió de personal, formació i capacitació. (RGPD art.6.1.b).
 • Compliment duna obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; gestió d'accidents laborals, si escau. (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; Reial decret legislatiu 8 /2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, RGPD articles 6.1.ci 9.2.b). Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes.

5.A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de presentar els impostos i les obligacions relatives a assegurances socials (requisit legal).
 • Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de fer el pagament de les nòmines (requisit contractual).
 • Fundació estatal per a la formació a l'ocupació (Fundae), amb la finalitat de realitzar la gestió de la bonificació a la formació d'empleats (requisit contractual).

6.Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7.Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a OP-TEAM SIC, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, OP-TEAM SIC, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a dpd@allins4b.com o C/ Irlanda, núm. 7, Local 08030 Barcelona.

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8.Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a OP-TEAM SIC, S.L. procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.