En xinès la paraula crisi està formada per dos ideogrames. Un es podria traduir com a "perill" i l'altre, com a "oportunitat". Quan l'empresa té un problema, una bona comunicació permet convertir aquesta dificultat en una oportunitat per reforçar la seva imatge.

En un entorn dinàmic com l'actual, les empreses i les institucions són cada cop més vulnerables a patir canvis que poden impactar de manera negativa en els seus resultats i en la seva imatge pública. En aquests moments, disposar d'una bona estratègia de comunicació de crisi és fonamental per poder solucionar la situació i fins i tot revertir-la.

alarm
  • Dissenyem i executem plans de comunicació de crisi

    En moments de crisi, una resposta ràpida i efectiva és essencial per minimitzar els danys a la reputació i mantenir la confiança dels públics. A Op-team dissenyem i executem plans de comunicació detallats i adaptats a les necessitats específiques de la teva empresa.

  • Formem portaveus

    Amb el nostre programa de formació de portaveus, preparem els membres clau de la teva organització per afrontar amb èxit situacions de crisi.

  • T’assessorem per fer front a processos de canvi

    T'ajudem a gestionar i comunicar els canvis interns o externs de manera eficaç i transparent. Des de l'avaluació dels impactes potencials fins a l'elaboració de plans de comunicació adaptats, estem aquí per proporcionar-te el suport i la guia necessaris per superar amb èxit els reptes que comporten els processos de canvi.