Informar, motivar i fer créixer l'equip. Les polítiques i accions de comunicació adreçades als membres de l'organització generen un alt retorn en termes d'implicació i de productivitat.

I converteixen el personal en el millor ambaixador de la imatge i missatges de la corporació.