Communication solutions

And what about you, do you communicate well?

What is communication? This is how we do it at Op-Team! Managers from different sectors explain it to you in 3 minutes.

Blog

per Joan Palau

El debat infinit sobre les utilitats i els perills de l’ús d’eines d’Intel·ligència Artificial (IA) al sector de la Comunicació resulta més especulatiu que no pas racional. Aquesta és una situació típica de les tecnologies disruptives, en què el canvi de paradigma que comporten distorsiona les anàlisis que se’n fan, precisament perquè encara són fetes …

per Jordi Morató

Quan una persona s’incorpora a una empresa i signa un contracte de feina, inicia un vincle que va més enllà d’una simple transacció econòmica. El compromís que estableix aquesta persona amb l’organització on comença a treballar inclou el coneixement i l’assumpció d’unes normes que li permetran poder dur a terme l’activitat de manera eficient i …