Communication solutions

And what about you, do you communicate well?

What is communication? This is how we do it at Op-Team! Managers from different sectors explain it to you in 3 minutes.

Blog

Dialogant amb l'entorn

Manual del bon influenciador

per Joan Palau

El propòsit de qualsevol acció de comunicació és connectar amb el destinatari per a influir-lo de manera que actuï en favor nostre, ja sigui modificant la seva conducta, comprant els nostres productes o afiliant-se a les nostres idees. Però, què cal fer per esdevenir un excel·lent influenciador? Principis com són conéixer i entendre el públic …

per Jordi Morató

L’escola de Palo Alto ens deia que tot comunica. No és necessari que hi hagi intenció de comunicar per fer-ho, afirmaven Watzlawick, Jackson i Beavin-Bavelas en el seu primer axioma de la comunicació. Comunica la roba que duem posada, la manera com caminem, la colònia que portem, els gestos que fem amb les mans, el …