Un missatge pensat i ben elaborat connecta amb el destinatari, i el predisposa en favor nostre.

El rigor, la qualitat o l'atractiu dels arguments que projectem ajuden a assolir els nostres objectius corporatius. A partir d'aquí, creativitat, estil i llenguatge són les eines amb què els missatges potents esdevenen continguts impactants.