L'Avaluació i comprensió de l'entorn sobre el que s'ha d'actuar permet dissenyar una estratègia escaient als objectius que es persegueixen. L'èxit en Comunicació no consisteix a fer moltes coses, sinó a realitzar les correctes.

Definir objectius concrets i mesurables, identificar i caracteritzar els destinataris dels nostres missatges i executar amb efectivitat qualsevol acció constitueix la base fonamental per a assolir els resultats esperats.